F13 Mailwasstraat Details

Door het omzetten van de mx-records van de domeinen die op het uw netwerk geconfigureerd staan, zal de mail eerst bij een van de F13mailwasstraat servers (totaal vier) worden afgeleverd.

Op deze servers worden dagelijks 4 miljoen mailtjes gescand. Na de filtering worden deze doorgestuurd naar uw Mailserver.

De mailserver zorgt er daarna voor dat de mail op de juiste plek terecht komt.


Een MX-record (Mail eXchange-record) is een type verwijzing in een Domain Name System (DNS), het systeem waarin wordt opgegeven naar welk IP-adres netwerkverkeer moet worden doorgestuurd.


De mail wordt bij binnenkomst op de F13 mailwasstraat servers gecheckt. Uit deze check komt een waarde. Hoe hoger de waarde hoe groter de kans dat de mail spam is.
Is de waarde boven 15 dan kan er vanuit gegaan worden dat de mail spam is en wordt deze geblokkeerd.
Is de waarde tussen 5 en 15 dan is er een kans dat de mail spam is maar kan het ook legitieme mail zijn. De mail wordt dan doorgestuurd met in de tekstregel de toevoeging {spam?}. Blijkt nu dat het toch spam is, dan zal de zelflerende spamfilter de volgende keer de mail een hogere waarde geven.
Is de waarde onder 5 dan kan er vanuit gegaan worden dat de mail geen spam is en wordt deze doorgestuurd.